FÖRDJUPNINGSSPÅR 2 - CYBERSÄKERHET

Cybersäkerhet  handlar inte bara om teknik. Det handlar också om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld i ständig förändring och en allt mer ökad grad av digitaisering. Det gäller att bygga ett säkert digitalt samhälle. Vad krävs för att lyckas med det?  Hur skyddar du ditt/din företag/organisation på bästa sätt i en allt mer hotfull värld? Hur ser framtiden ut? Vad krävs av dig som ledare nu och i framtiden?


Spår 2A - Digitala affärer kräver cybersäkerhet - Hur incidenter påverkar organisationer
Vad händer när ett företag utsätts för ett cyberangrepp?  Hur sker det? Vem är angriparen och vad är syftet? Vad blir konsekvenserna direkt och indirekt? Många organisationer har till dags dato drabbats där det finns konkreta exempel på de som inte överlevt medan andra framgångsrikt lyckas hantera angrepp genom att vara väl förberedda. 

Vi kommer att gå igenom:

  • Exempel på angrepp och dess effekter
  • Vikten av ett tydligt ledarskap
  • Metodik för incidenthantering
  • Threat Intelligence
  • Teknisk förmåga för detektion och prevention
  • Koordination och samverkan
  • Utbildning och övning
  • Resiliens, robusthet och kontinuitetsplanering

Janne Haldesten, Ordförande, SIG Security

Janne Haldesten är ordförande för SIG Security som är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Till vardags arbetar Janne som senior specialist på företaget Sectyne som han även varit med och grundat. Janne har två decenniers erfarenhet av området där han ofta anlitas som rådgivare och expert av myndigheter och företag nationellt liksom internationellt inom områden såsom teknisk cybersäkerhet, information assurance, incidenthantering, cyberkrigföring och skydd av samhällskritisk IT-infrastruktur.


Spår 2B - AI - ett nytt Cyber slagfält!

Med digitaliseringen är hotet så ofantligt mycket större än tidigare. Därför behövs det att fler nu släpper det gamla säkerhetstänket och börjar tänka nytt . Utgå ifrån att du ständigt blir hackad. Genom att låta avancerande maskininlärande algoritmer och proaktiva AI lösningar inom Cybersäkerhet göra grovjobbet kan du förebygga, upptäcka och svara mot ett angrepp innan det gör skada. Som ledare för ett företag eller en organisation är det otroligt viktigt att du förstår vad ni behöver  göra för att  minimera hot och risker? Hur går du tillväga? Vilka resurser krävs. Under detta pass får du lyssna till erfarenheter från verkligheten.


Spår 2C- Cybersäkerhet - Senaste rön inom internationell forskning

I en värld som alltmer är beroende av modern teknik är Cybersäkerhet en av mänsklighetens mest nu pressande frågor. Lyssna till de senaste internationella forskarrönen gällande Cybersäkerhet och deras syn på hur det kommer att utvecklas framöver.

Andrei Sabelfeld är professor vid Institutionen för datavetenskap och teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Andrei Sabelfeld är professor vid Institutionen för datavetenskap och teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han har varit aktiv i världsledande forskningsmiljöer i Europa och USA. Innan han gick till Chalmers som fakultet var han forskningsassistent på Cornell University i Ithaca, NY, USA. Andrei Sabelfelds forskning sträcker sig från teori till övning av programvarusäkerhet och integritet. Idag leder han ett forskargrupp hos Chalmers som arbetar med ett antal internationellt synliga projekt om webbsäkerhet, IoT-säkerhet och platsskydd. Hans samverkan med industrin inkluderar Google, Facebook och Microsoft.


(Anförandet hålls på engelska)

Anmäl dig till konferensen här!