FÖRDJUPNINGSSPÅR 1 - BLOCKCHAIN

Du får lära dig mer  om snabba och säkra transaktioner utan centrala, dyra mellanhänder – och med total transparens för alla användare. Den nya tekniken tycks innehålla fröet till en omvandling av många olika branscher allt från juridiska tjänster till musikindustrin. Det gäller för dig att tidigt förstå vad som händer för att snabbt kunna omsätta det i praktiken.


Spår 1A - Är ditt företag redo? Hur går man till väga och vad krävs för att starta ett blockchain projekt?

  När organisationer utvecklar blockkedjeprojekt som skall sättas i produktion krävs det ramverk för att säkerställa att den tekniska implementationen är stabil och säker. Även om blockkedjan och dess protokoll i sig är säker kan integrationspunkter, mänskliga gränssnitt och nätverksdesign skapa allvarliga sårbarheter. I denna seminariepunkt ser vi över hur man på ett säkert sätt kan kvalitetssäkra och implementera blockkedjeprojekt.

  Henrik Olsson, Director Blockchain Lead Sweden, Innovation Strategy at PwC Sweden

  Henrik Olsson jobbar som konsult på PwC i Stockholm, där ansvarar han för rådgivning runt Blockchain och emerging technologies. Han har tidigare jobbat med inköp och affärsutveckling på en av de första online-bankerna i Sverige, spenderat fem av de senaste tio åren som senior rådgivare i US med fokus på digital transformation och fintech med fokus mot startup- och scale up-scenen. Som passionerad intraprenör och strateg hjälper han klienter att förstå hur teknik påverkar affärsmodeller och ekosystem samt hur dessa kan driva tillväxt och innovation


  Spår 1B -  Blockkedjans möjligheter med smarta kontrakt och affärstransaktioner 

  Blockkedjans säkerhet och distribuerade natur har gjort att smarta kontrakt etablerats som ett användningsområde där blockkedjan kan användas för att registrera och genomföra avtal direkt mellan parter. Smarta kontrakt kan beskrivas som applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker. Med hjälp av smarta kontrakt undviker parterna mellanhänder som advokater, banker eller notarier. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad smarta kontrakt innebär och vad det kan tillföra företagets verksamhet. 

  Henrik Hjelte, VD och medgrundare till ChromaWay

  Henrik Hjelte är VD och medgrundare till ChromaWay, kända för att deras CTO skapade världens första protokoll för att emittera värdepapper "tokens" på en blockkedja år 2012, och för det internationellt mycket uppmärksammade projektet om bostadstransaktioner med Lantmäteriet, Telia Company, SBAB, Landshypotek, Kairos Future och Evry. ChromaWay har också skapat en unik teknik som man kallar konsortium databas, som kombinerar traditionella databaser med blockkedjeteknik.

  Spår 1C - Så här ser energisektorn på blockchain och vilka tillämpningar som är aktuella idag och i framtiden

  Varje dag ingås tusentals avtal gällande alla slags energiråvaror och på alla energimarknader. Varje avtal som ingås medför höga transaktionskostnaderoch som måste bearbetas i system för handel, rapportering och controlling. Att köpa och sälja el utanför de traditionella elmarknadsplatserna kan bliverklighet med hjälp av blockchain och innebär då ett mycket mer effektivt sätt att bedriva affärer med lägre transaktionskostnader som följd. I denna seminariepunkt får vi ta del av Vattenfalls tankar kring blockchain. Vilka möjligheter samt utmaningar som finns med projektet.

  Amira El-Bidawi, Business Development Manager at Green:field - Vattenfall's Open Innovation Platform

  Anmäl dig till konferensen här!