TrustIT 2019

Blockchain & Cybersäkerhet - Nya affärsmöjligheter och hot!


27 MARS

08:30  Registrering, morgonkaffe och lättare frukost

09:00  Dagens moderator Jukka Ristijärvi , VD på Telemanagement Sverige AB inleder konferensen

Jukka Ristijärvi har sedan 1997 arbetat på Telemanagement med inriktning främst på verksamhets- och affärsutvecklingsprojekt, projektledning samt komplexa utredningar inom telekommunikations och IT-området. Jukka har en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap inom olika IT-relaterade organisationer och projekt. Sedan 2001 är Jukka VD för Telemanagement Sverige AB.

______________________________

KEYNOTE SPEAKERS

_______________________________

09:05-09:40  Trendspaning - Artificiell Intelligence, Robotar och VR. Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala och mobila landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt en titt på det senaste inom teknikutvecklingen och hur den bland annat kan påverka användandet av våra olika devices

Conny Björnehall, Digital Solutions Lead Sogeti Sverige

Conny Björnehall, Digital Solutions Lead Sogeti Sverige. Conny är en mycket eftertraktad och populär föreläsare som hjälper organisationer att växa genom digitala och mobila lösningar. Genom strategier, workshops och engagemang så hjälper Conny organisationer att välja rätt väg inom den Digitala transformationen. Han är systemerare och programmerare i grunden och har 18 års erfarenhet inom branschen. Han brinner för att hitta nya lösningar som ger en konkret verksamhetsnytta. Conny är även expertkrönikör på Telekom idag och driver Vasaloppsbloggen.

______________________________

09:40-10:15  - Introduktion till Blockkedjan – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle

Blockkedjetekniken har hämtat mycket inspiration från den geniala kombination av teknologi och spelteori som Bitcoin manifesterat. Nu har blockkedjetekniken börjat mognat och vågar hämta det bästa av traditionell IT, krypteringsteknik och distribuerade lösningar för olika syften. För företag och offentlig sektor finns oerhört mycket att vinna på att säkra upp processer för IoT, processer, avtal, identiteter och certifikat, register, tvättning av data för AI osv. Påverkan från blockkedjeinspirerad teknik når med andra ord långt utanför finansbranschen och kan vara en förutsättning för att bibehålla integritet i en värld där allt mer fullständig data samlas in i centrala databaser. I denna seminariepunkt går vi igenom vad blockkedjetekniken är och vad den inspirerar till för lösningar.

Magnus Kempe, Kairos Future


Magnus Kempe har arbetat med framtidsfrågor på Kairos Future i femton år och med blockkedjeteknik i tre år. Magnus har bland annat varit projektledare för tre omtalade samverkansprojekt kring blockkedjan och fastighetsöverlåtelser, spårbarhet av livsmedel och skatt, redovisning och revision med ett 20-tal aktörer involverade som Lantmäteriet, SEB, Martin & Servera, Skatteverket, FAR, Telia m fl.

______________________________

10:15-10:45   Förmiddagskaffe och nätverkande

_____________________________

10:45 - 11.25  

Cybersecurity hotter than ever - Integrated security important for corporate competitiveness 


Regardless of good intentions, expanding interconnection amid services and devices will create new vulnerabilities, increase the attack surface and produce unexpected challenges. Security is attaining a stalemate as organizations look to both advance interoperability and efficiency and persistently maintain sufficient segmentation for a robust security posture. What does this mean for the year to come? Christine de Souza will present on what corporations should be on the lookout to be risk-informed but not risk averse when being competitive. What technologies can give an organization the edge? What does the future hold? 

Christine de Souza, Cyberspace Operations Strategist at SOSi

Christine de Souza is a Cyberspace Operations Strategist with SOS International (SOSi), where she currently works as a government contractor as an active member of the Hunt and Incident Response Team (HIRT) under the National Cybersecurity and Communications Integrations Center (NCCIC) division of the Department of Homeland Security’s (DHS) Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Previous contracts include acting as an Information Systems Security Officer (ISSO) for the United States Secret Service (USSS) and specializing in government compliance as part of the cybersecurity teams for various US government entities, including the Federal Railroad Administration (FRA), the Federal Aviation Administration (FAA), the White House Communications Agency (WHCA), and the Biometric Identity Management Agency (BIMA).


(Anförandet hålls på engelska)

______________________________

11:25 - 12:00  PANELLDEBATT

Under ledning av moderator Jukka Ristijärvi debatteras de hetaste och viktigaste ämnena
______________________________

12:00 - 13:00   Lunch och nätverkande

______________________________

BREAKOUT SESSIONS - 5 PASS

Spår 1  Blockchain

Spår 2  Cybersäkerhet
______________________________

13:00 - 13:30   PASS A

Spår 1A
 - Skalbarhet, säkerhet och utmaningar med blockkedjetekniken

Spår 2A - Cyberkriminalitet – Ett Samhällshot

 • Villka samhällskostnader uppstår?
 • Vilka blir konsekvenserna?
 • Hur hanterar man en lavinartad ökning?
 • Vem bär skulden?
 • Hur skyddar man sig?
 • Hur går brotten till?

Jan Olsson, Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare, Nationella Operativa Avdelningen, NOA - Nationellt It-Brottscentrum - Swedish Cybercrime Center, SC3

Jan Olsson har jobbat 27 år som polis, 10 år som expert  på bedrägerier och var med och startade Nationellt Bedrägericentrum 2013-2014. Sedan en månad  är Jan Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare på Nationellt IT-brotts centrum – NOA IT / Swedish Cybercrime Center – SC3. Jan fick stora Kreditpriset 2015 och är en mycket  flitigt anlitad föreläsare i  Sverige/Europa/USA/Sydamerika. Jan deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol och utbildar inom Sverige på Högskola, Universitet, Domstolsakademin, Polishögskolan. Han utbildar  även utanför Sverige under CEPOL.

13:35 - 14:05   PASS B

Spår 1B - Är ditt företag redo? Hur går man till väga och vad krävs för att starta ett blockchain projekt?

Spår 2B - Digitala affärer kräver cybersäkerhet - Hur incidenter påverkar organisationer

Vad händer när ett företag utsätts för ett cyberangrepp?  Hur sker det? Vem är angriparen och vad är syftet? Vad blir konsekvenserna direkt och indirekt? Många organisationer har till dags dato drabbats där det finns konkreta exempel på de som inte överlevt medan andra framgångsrikt lyckas hantera angrepp genom att vara väl förberedda. Vi kommer att gå igenom:

 • Exempel på angrepp och dess effekter
 • Vikten av ett tydligt ledarskap
 • Metodik för incidenthantering
 • Threat Intelligence
 • Teknisk förmåga för detektion och prevention
 • Koordination och samverkan
 • Utbildning och övning
 • Resiliens, robusthet och kontinuitetsplanering

Janne Haldesten, Ordförande, SIG Security

Janne Haldesten är ordförande för SIG Security som är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Till vardags arbetar Janne som senior specialist på företaget Sectyne som han även varit med och grundat. Janne har två decenniers erfarenhet av området där han ofta anlitas som rådgivare och expert av myndigheter och företag nationellt liksom internationellt inom områden såsom teknisk cybersäkerhet, information assurance, incidenthantering, cyberkrigföring och skydd av samhällskritisk IT-infrastruktur.

14:10 - 14:45   PASS C 

Spår 1C - Blockkedjans möjligheter med smarta kontrakt och affärstransaktioner

Spår 2C - AI - ett nytt Cyberslagfält!

_____________________________

14:45 - 15:15   Eftermiddagskaffe och nätverkande

____________________________

15:15 - 15:45   PASS D

Spår 1D - Supply chain och blockchain skapar spårbarhet

Spår 2D - Så påverkar Blockchain och IoT framtidens Cybersäkerhet

15:50 - 16:20  PASS E

Spår 1E - Online-identiteter skapar förtroende och tillit - blockkedjan gör det möjligt

Spår 2E - Cybersäkerhet - Senaste rön inom internationell forskning

I en värld som alltmer är beroende av modern teknik är Cybersäkerhet en av mänsklighetens mest nu pressande frågor. Lyssna till de senaste internationella forskarrönen gällande Cybersäkerhet och deras syn på hur det kommer att utvecklas framöver.

Andrei Sabelfeld är professor vid Institutionen för datavetenskap och teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Andrei Sabelfeld är professor vid Institutionen för datavetenskap och teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han har varit aktiv i världsledande forskningsmiljöer i Europa och USA. Innan han gick till Chalmers som fakultet var han forskningsassistent på Cornell University i Ithaca, NY, USA. Andrei Sabelfelds forskning sträcker sig från teori till övning av programvarusäkerhet och integritet. Idag leder han ett forskargrupp hos Chalmers som arbetar med ett antal internationellt synliga projekt om webbsäkerhet, IoT-säkerhet och platsskydd. Hans samverkan med industrin inkluderar Google, Facebook och Microsoft.

(Anförandet hålls på engelska)

____________________________

FRAMTID & VÄRLDSHERRAVÄLDE

_______________________________

16:25 - 17:00  

Förbered dig på plattformarnas världsherravälde

En handfull företag från Silicon Valley och Seattle närmar sig en värdering på en trillion dollar. De har blivit stora som mindre länder genom att dominera sin digitala nisch.Hur påverkas världen och näringslivet av att en handfull stora företag styr den grundläggande infrastrukturen som informationssamhället byggs på?  Vilka framtidsområden riktar plattformsföretagen in sig på? Vilka andra företag, institutioner och motkrafter hotar deras hegemoni? Vilken roll kan svenska företag ta i en värld av trillion-dollar-företag?

Urban Lindstedt, författare, journalist och poddcastare

Urban Lindstedt har bevakat den digitala utvecklingen sedan millennieskiftet. Han är djupt fascinerad av hur ny teknologi förändrar hur vi interagerar med omvärlden.

_______________________________

17:00    Dagens moderator Jukka Ristijärvi summerar dagen

17:10    Konferensen avslutas

(Vi som arrangör reserverar sig för eventuella ändringar i programmet)