FÖRDJUPNINGSSPÅR 1 - BLOCKCHAIN

Du får lära dig mer  om snabba och säkra transaktioner utan centrala, dyra mellanhänder – och med total transparens för alla användare. Den nya tekniken tycks innehålla fröet till en omvandling av många olika branscher allt från juridiska tjänster till musikindustrin. Det gäller för dig att tidigt förstå vad som händer för att snabbt kunna omsätta det i praktiken.


Spår  1A -Skalbarhet, säkerhet och utmaningar med blockkedjetekniken

Internet lät oss sprida information på ett sätt som saknar motstycke i historien. Men tekniken som kallas blockkedja kommer att låta oss sprida bra mycket mer än så. Men vad är status nu? Frågorna är många och i denna seminariepunkt får vi svaren på

 • Vad går och vad går inte att göra?
 • Finns det problem med skalbarhet i dagsläget och i så fall hur kan man lösa det?
 • Hur skall man förhålla sig till risker och säkerhet?


Spår 1B - Är ditt företag redo? Hur går man till väga och vad krävs för att starta ett blockchain projekt?

  När organisationer utvecklar blockkedjeprojekt som skall sättas i produktion krävs det ramverk för att säkerställa att den tekniska implementationen är stabil och säker. Även om blockkedjan och dess protokoll i sig är säker kan integrationspunkter, mänskliga gränssnitt och nätverksdesign skapa allvarliga sårbarheter. I denna seminariepunkt ser vi över hur man på ett säkert sätt kan kvalitetssäkra och implementera blockkedjeprojekt.


  Spår 1C -  Blockkedjans möjligheter med s
  marta kontrakt och affärstransaktioner 

  Blockkedjans säkerhet och distribuerade natur har gjort att smarta kontrakt etablerats som ett användningsområde där blockkedjan kan användas för att registrera och genomföra avtal direkt mellan parter. Smarta kontrakt kan beskrivas som applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker. Med hjälp av smarta kontrakt undviker parterna mellanhänder som advokater, banker eller notarier. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad smarta kontrakt innebär och vad det kan tillföra företagets verksamhet. 


  Spår 1D - Supply chain och blockchain skapar spårbarhet 

  I takt med att supply chains blivit mer globala, mindre transparenta och mer komplexa har nya utmaningar tillkommit som ökade risker med sårbarhet. Parterna i supply chains blir allt mer påverkade av dessa utmaningar och det finns en ökad efterfrågan på öppenhet och transparens för att återskapa förtroende. Genom att använda en blockkedja kan en supply chain bli mer standardiserad, transparent, kvalitetssäkrad och säker. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad blockkedjan kan göra inom supply chain-området.


  Spår 1E - Online-identiteter skapar förtroende och tillit - blockkedjan gör det möjligt

  För att skapa online-identiteter krävs certifikat och personliga uppgifter, men transparensen kring hur informationen används är begränsad. Det finns en stark efterfrågan att på ett pålitligt och säkert sätt kunna verifiera online-identiteter. Med blockkedjor finns möjligheten att lösa utmaningar med digitala identiteter, då blockkedjan i sin natur är designad för att hantera transaktioner mellan okända aktörer.