27 mars 08:30 - 17:10Hotel Birger Jarl Conference

Fokus: Blockchain & Cybersäkerhet


TRENDER, NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER OCH HOT

Den 27 mars i Stockholm kör vi konferensen TrustIT 2019. Just förtroende är superviktigt i en allt mer digitaliserad världMed digitaliseringen  skapas nya affärsmöjligheter men det uppstår också helt nya hot. Du måste kunna lita på andra och bygga ett förtroende för att bli framgångsrik över tid. 

TrustIT 2019
 är en hel dagskonferens som fokuserar på Blockchain och Cybersäkerhet utifrån ett affärsperspektiv. Du får ta del av de senaste trenderna, lyssna på keynotes speakers, experter, praktikfall, gå på fördjupningspår, lära dig mer om alla möjlighet och hot.

På TrustIT 2019 kommer vi att fokusera på hur företag och organisationer kommer att påverkas av ny teknik som Blockchain, AI, VR, IoT och ett ökat cyberhot men framförallt se över vilka tillämpningar som finns i närtid och framtid. Allt för att göra verksamheten säkrare ,effektivare och mer konkurrenskraftig. Behovet av mer information och kunskap är stort. Missa därför inte TrustIT 2019! Anmäl dig redan idag!

Anmäl dig redan idag! Få "boka tidigt rabatt" på 1 000 kr! Ordinarie pris är 3 995 kr plus moms. Du betalar endast 2 995 kr plus momsErbjudandet gäller till och med den 21 december.


MÅLGRUPP FÖR KONFERENSEN ÄR 

 • Verkställande direktör
 • Beslutsfattare på C-nivå (CSO, CTO, CISO, CIO, CDO)
 • Affärsutvecklare, innovationsansvariga
 • IT-säkerhetsansvariga,  IT-direktör/chef
 • Riskchefer
 • Företagsjurister

Konferensen TrustIT är till för dig som arbetar i privat eller offentlig sektor och som vill förvärva dig viktig kunskap om möjligheterna och utmaningarna med senaste teknologitrenderna samt få insikt i vad framtidens uppkopplade värld och digitalisering av verksamheter innebär för säkerhetsrisker.


REDAN KLARA TALARE

 • Conny Björnehall, Digital Solutions Lead Sogeti Sverige
 • Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future
 • Jan Olsson, Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare, Nationella Operativa Avdelningen, NOA - Nationellt It-Brottscentrum - Swedish Cybercrime Center, SC3
 • Urban Lindstedt, författare, journalist och poddcastare
 • Jukka Ristijärvi, VD, Telemanagement Sverige, konferensens moderator


DELAR UR PROGRAMMET

 • Förbered dig på plattformarnas världsherravälde
 • Trendspaning - Artificiell Intelligence, Robotar, VR
 • Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala och mobila landskapet?
 • Vad innebär blockchain tekniken? Vi lägger grunden
 • Vilka branscher har kommit längst? Vilka Blockchainprojekt har startats upp?
 • Nya affärsinsikter ger snabba leveranser
 • Är din organisation redo? Hur går man till väga och vad krävs för att starta ett Blockchainprojekt
 • Skalbarhet, säkerhet och utmaningar med blockkedjetekniken
 • Kvalitetssäkring och riskbedömning
 • Smarta kontrakt och affärstransaktioner
 • Blockkedjan - framtidens lösning på spårbarhet i livsmedelskedjan 
 • Supply chain och blockchain skapar spårbarhet
 • Online-identiteter skapar förtroende och tillit 
 • Digitala affärer kräver Cybersäkerhet - Cybersäkerhet är en ledningsfråga!
 • Cyberkriminalitet – Ett Samhällshot
 • AI - ett nytt Cyberslagfält!
 • Så påverkar Blockchain och IoT framtidens Cybersäkerhet
 • Cybersäkerhet- Senaste rön inom internationell forskning


TVÅ FÖRDJUPNINGSSPÅR UNDER KONFERENSDAGEN

Konferensen kommer att ha två fördjupningsspår. Du väljer det fördjupningsspår som passar dig bäst. Markera dit val i din anmälan (ej bindande).


BLOCKCHAIN

Blockchain är en teknik som utvecklas i hög takt och som också smyger sig in på många ickefinansiella användningsområden. Blockchain kommer inte bara att revolutionera finansiella tjänster utan även kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, hälsa, utbildning, energi, retail och en rad andra konsumenttjänster. Stort sett alla företag/organisationer kommer att påverkas av Blockchain. World Economic Forum spår att 10 procent av den globala BNP:n kommer att finnas lagrad på en blockkedja år 2025 men många upplever att Blockchain är svårförståeligt och kan inte se hur denna teknik kan komma till användning i den egna organisationen. 

  CYBERSÄKERHET

  I en tid där rapporter om cyberangrepp duggar tätt behöver vi förstå och kunna hantera dessa händelser. Genom att analysera angrepp och förstå detaljerna i utförandet och de inblandande aktörerna skapar vi bättre förståelse för det skydd som behöver byggas och de metoder som kan användas för en mer träffsäker identifiering av framtida angrepp. 

  Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för verksamheter inom både privat och offentlig sektor.  Alla, oavsett du är i privat eller offentlig sektor, stor eller liten, är ständigt i riskzonen och behöver djupare kunskap om hotbilden idag.Det gäller inte bara dig som sitter på en säkerhetsfunktion. CIO:er, IT-chefer, arkitekter men även mjukare förändringsledare behöver öka sin förståelse så de kan bygga upp mental beredskap samt skapa en välorganiserad organisation. Vi måste nu hela tiden anpassa oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya säkerhetsrisker.


  VILL DU BIDRA TILL PROGRAMMET - IT 2019 

  • Vara talare
  • Vara sponsor 
  • Vara utställare 
  • Vara samarbetspartner 
  • Eller bara har frågor kring konferensen 

  Då är det bara att kontakta oss här

  6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA TrustIT 2019

  • Ta del av andras erfarenheter och lösningar
  • Få input till företagets/organisationens strategiarbete 
  • Få tips och idéer om hur andra företag/organisationer framgångsrikt nyttjat den senaste tekniken 
  • Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för minimerad administrationen
  • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer 
  • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

  Boknings- och betalningsvillkor. Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Du kan själv ändra namn och uppgifter genom att ”Uppdatera” din biljett.Våra betalningsvillkor är 30 dagar netto och vi fakturerar normalt, genom att skicka en PDF-faktura till angiven e-postadress, inom 5 arbetsdagar. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta med 10%.

  Redan klara för konferensen

  Jukka Ristijärvi
  VD på Telemanagement Sverige AB

  Moderator

  Jukka Ristijärvi , VD på Telemanagement Sverige AB, har sedan 1997  arbetat på Telemanagement med inriktning främst på verksamhets- och affärsutvecklingsprojekt, projektledning samt komplexa utredningar inom telekommunikations och IT-området. Jukka har en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap inom olika IT-relaterade organisationer och projekt. Sedan 2001 är Jukka VD för Telemanagement Sverige AB.

  Läs mer

  Conny Björnehall
  Digital Solutions Lead Sogeti Sverige

  Trendspaning - Artificiell Intelligence, Robotar och VR. Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala och mobila landskapet?

  Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt en titt på det senaste inom teknikutvecklingen och hur den bland annat kan påverka användandet av våra olika devices.

  Conny Björnehall

  Conny Björnehall - Digital Solutions Lead Sogeti Sverige. Conny är en mycket eftertraktad och populär föreläsare som hjälper organisationer att växa genom digitala och mobila lösningar. Genom strategier, workshops och engagemang så hjälper Conny organisationer att välja rätt väg inom den Digitala transformationen. Han är systemerare och programmerare i grunden och har 18 års erfarenhet inom branschen. Han brinner för att hitta nya lösningar som ger en konkret verksamhetsnytta. Conny är även expertkrönikör på Telekom idag och driver Vasaloppsbloggen.

  Läs mer

  Urban Lindstedt
  författaren, journalisten och poddcastare

  Förbered dig på plattformarnas världsherravälde

  En handfull företag från Silicon Valley och Seattle närmar sig en värdering på en trillion dollar. De har blivit stora som mindre länder genom att dominera sin digitala nisch.Hur påverkas världen och näringslivet av att en handfull stora företag styr den grundläggande infrastrukturen som informationssamhället byggs på?  Vilka framtidsområden riktar plattformsföretagen in sig på? Vilka andra företag, institutioner och motkrafter hotar deras hegemoni?Vilken roll kan svenska företag ta i en värld av trillion-dollar-företag?

  Urban Lindstedt

  Författaren, journalisten och poddcastaren Urban Lindstedt har bevakat den digitala utvecklingen sedan millennieskiftet. Han är djupt fascinerad av hur ny teknologi förändrar hur vi interagerar med omvärlden.

  Läs mer

  Magnus Kempe
  Director Retail & Finance, Kairos Future

  Introduktion till Blockkedjan – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle

  Blockkedjetekniken har hämtat mycket inspiration från den geniala kombination av teknologi och spelteori som Bitcoin manifesterat. Nu har blockkedjetekniken börjat mognat och vågar hämta det bästa av traditionell IT, krypteringsteknik och distribuerade lösningar för olika syften. För företag och offentlig sektor finns oerhört mycket att vinna på att säkra upp processer för IoT, processer, avtal, identiteter och certifikat, register, tvättning av data för AI osv. Påverkan från blockkedjeinspirerad teknik når med andra ord långt utanför finansbranschen och kan vara en förutsättning för att bibehålla integritet i en värld där allt mer fullständig data samlas in i centrala databaser. I denna seminariepunkt går vi igenom vad blockkedjetekniken är och vad den inspirerar till för lösningar.

  Magnus Kempe

  Magnus Kempe har arbetat med framtidsfrågor på Kairos Future i femton år och med blockkedjeteknik i tre år. Magnus har bland annat varit projektledare för tre omtalade samverkansprojekt kring blockkedjan och fastighetsöverlåtelser, spårbarhet av livsmedel och skatt, redovisning och revision med ett 20-tal aktörer involverade som Lantmäteriet, SEB, Martin & Servera, Skatteverket, FAR, Telia m fl.

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  Cybersäkerhet hetare än någonsin - Integrerad säkerhet viktigt för företagens konkurrenskraft

  Allt eftersom den digitala miljön får företräde inom organisationer och företag har antalet intrångspunkter för hackare expanderat. Mobilt användande är en växande orsak till oro, tillsammans med integration av hybridmoln och andra tjänster, är det viktigt att ha en central säkerhetshanteringsfunktion för hela infrastrukturen. Idag är varje företag ett potentiellt mål. Utvecklingen och drivkraften för cyberhot de senaste tio åren har i princip uteslutande handlat om pengar. Det är inte längre en fråga om dina system kommer bli utsatta, utan snarare när och om hur förberedd du är på att det kommer att hända.I denna seminariepunkt ser vi över de hotbilder som vi idag kan se och hur man på bästa sätt kan skydda sig.

  Läs mer

  Spår 1A - Blockchain -Talare presenteras inom kort

  Skalbarhet, säkerhet och utmaningar med blockkedjetekniken

  Internet lät oss sprida information på ett sätt som saknar motstycke i historien. Men tekniken som kallas blockkedja kommer att låta oss sprida bra mycket mer än så. Men vad är status nu? Frågorna är många och i denna seminariepunkt får vi svaren på

  • Vad går och vad går inte att göra?
  • Finns det problem med skalbarhet i dagsläget och i så fall hur kan man lösa det?
  • Hur skall man förhålla sig till risker och säkerhet?

  Läs mer

  Spår 1B - Blockchain - Talare presenteras inom kort

  Är ditt företag redo? Hur går man till väga och vad krävs för att starta ett projekt?

  När organisationer utvecklar blockkedjeprojekt som skall sättas i produktion krävs det ramverk för att säkerställa att den tekniska implementationen är stabil och säker. Även om blockkedjan och dess protokoll i sig är säker kan integrationspunkter, mänskliga gränssnitt och nätverksdesign skapa allvarliga sårbarheter. I denna seminariepunkt ser vi över hur man på ett säkert sätt kan kvalitetssäkra och implementera blockkedjeprojekt.

  Läs mer

  Spår 1C - Blockchain - Talare presenteras inom kort

  Blockkedjans möjligheter med smarta kontrakt och affärstransaktioner

  Blockkedjans säkerhet och distribuerade natur har gjort att smarta kontrakt etablerats som ett användningsområde där blockkedjan kan användas för att registrera och genomföra avtal direkt mellan parter. Smarta kontrakt kan beskrivas som applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker. Med hjälp av smarta kontrakt undviker parterna mellanhänder som advokater, banker eller notarier. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad smarta kontrakt innebär och vad det kan tillföra företagets verksamhet.

  Läs mer

  Spår 1D - Blockchain - Talare presenteras inom kort

  Supply chain och Blockchain skapar spårbarhet

  I takt med att supply chains blivit mer globala, mindre transparenta och mer komplexa har nya utmaningar tillkommit som ökade risker med sårbarhet. Parterna i supply chains blir allt mer påverkade av dessa utmaningar och det finns en ökad efterfrågan på öppenhet och transparens för att återskapa förtroende. Genom att använda en blockkedja kan en supply chain bli mer standardiserad, transparent, kvalitetssäkrad och säker. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad blockkedjan kan göra inom supply chain-området.

  Läs mer

  Spår 1E - Blockchain -Talare presenteras inom kort

  Online-identiteter skapar förtroende och tillit – blockkedjan gör det möjligt

  För att skapa online-identiteter krävs certifikat och personliga uppgifter, men transparensen kring hur informationen används är begränsad. Det finns en stark efterfrågan att på ett pålitligt och säkert sätt kunna verifiera online-identiteter. Med blockkedjor finns möjligheten att lösa utmaningar med digitala identiteter, då blockkedjan i sin natur är designad för att hantera transaktioner mellan okända aktörer.

  Läs mer

  Jan Olsson
  Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare, Nationella Operativa Avdelningen, NOA - Nationellt It-Brottscentrum - Swedish Cybercrime Center, SC3

  Spår 2A - Cyberkriminalitet – Ett Samhällshot

  • Villka samhällskostnader uppstår?
  • Vilka blir konsekvenserna?
  • Hur hanterar man en lavinartad ökning?
  • Vem bär skulden?
  • Hur skyddar man sig?
  • Hur går brotten till?

  Jan Olsson

  Jan Olsson har jobbat 27 år som polis, 10 år som expert  på bedrägerier och var med och startade Nationellt Bedrägericentrum 2013-2014. Sedan en månad  är Jan Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare på Nationellt IT-brotts centrum – NOA IT / Swedish Cybercrime Center – SC3. Jan fick stora Kreditpriset 2015 och är en mycket  flitigt anlitad föreläsare i  Sverige/Europa/USA/Sydamerika. Jan deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol och utbildar inom Sverige på Högskola, Universitet, Domstolsakademin, Polishögskolan. Han utbildar  även utanför Sverige under CEPOL.

  Läs mer

  Spår 2B - Cybersäkerhet - Talare presenteras inom kort

  Digitala affärer kräver Cybersäkerhet - Cybersäkerhet är en ledningsfråga!

  Vi går igenom hur en dag kan se ut när en stor cyberattack sker. Vi kommer att få uppleva det från många olika perspektiv i organisationen. Allt från juridiska konsekvenser till mediahantering, personalfrågor, kommunikation och PR. 

  • Vad händer i en organisation när det blir en stor cyberattack? 
  • Cyberattack - ett tydligt förberett och koordinerat ledarskap ett måste!Vad händer i en organisation när det blir en stor cyberattack?
  • Vikten av att ha tränat. Hur agerar man? Snabbt eller långsamt? Koordinerat eller icke koordinerat? Vad blir konsekvenserna? 
  • Hur kan man gå stärkt ur en sådan incident internt och gentemot verksamhetens intressenter?
  • Metoder att skydda resurser från angrepp och obehörig åtkomst
  • Förmåga att analysera och identifiera angrepp i såväl interna- som perimeternätverk
  • Effektiva processer för incidenthantering och återställning av drabbade system

  Läs mer

  Spår 2C - Cybersäkerhet - Talare presenteras inom kort

  AI - ett nytt Cyberslagfält!

  Med digitaliseringen är hotet så ofantligt mycket större än tidigare. Därför behövs det att fler nu släpper det gamla säkerhetstänket och börjar tänka nytt . Utgå ifrån att du ständigt blir hackad. Genom att låta avancerande maskininlärande algoritmer och proaktiva AI lösningar inom Cybersäkerhet göra grovjobbet kan du förebygga, upptäcka och svara mot ett angrepp innan det gör skada. Som ledare för ett företag eller en organisation är det otroligt viktigt att du förstår vad ni behöver  göra för att  minimera hot och risker? Hur går du tillväga? Vilka resurser krävs. Under detta pass får du lyssna till erfarenheter från verkligheten.

  Läs mer

  Spår 2D - Cybersäkerhet - Talare presenteras inom kort

  Så påverkar Blockchain och IoT framtidens Cybersäkerhet

  Du kanske redan har hört en del om Blockchain. Men vet du varför det är så viktigt för Cybersäkerhet? Hjärtat i Blockshain är: Distribuerad datalagring, kryterad säkerhet, synkroniserad, konsensusbaserad tredjepartsvalidering vid varje inspelad transaktion. Med Blockchain-teknik finns det ingen mellanhand som potentiellt kan fungera som en källa till läckage eller komprometterad data. Från ett Cybersäkerhetsperspektiv är det som en dröm. Det finns alltså en anledning till att så många nu menar att Blockchain nästa stora sak inom Cybersäkerhet. Särskilt när vi går framåt i IoT era. Om ditt företag/organisation nu fungerar på något sätt med transaktionsinfrastruktur eller applikationer. Då är Blockchain en teknik som verkligen är värd att överväga.  

  Läs mer

  Spår 2E - Cybersäkerhet - Talare presenteras inom kort

  Senaste rön inom internationell Cybersäkerhetsforskning

  I en värld som alltmer är beroende av modern teknik är Cybersäkerhet en av mänsklighetens mest nu pressande frågor. Lyssna till de senaste internationella forskarrönen gällande Cybersäkerhet och deras syn på hur det kommer att utvecklas framöver.

  Läs mer

  Arrangör